Login

Alldevice programm on veebipõhine ja selle kasutamiseks on vaja ainult veebilehitsejat. Ei ole vahet, kas kasutate Mac'i, Windowsi või Linuxi arvutit. Te ei pea muretsema arvuti vahetusel andmete ülekandmise pärast. Kui teate programmi aadressi, peate vaid sisestama oma kasutajanime ning parooli ja saate programmi kasutama hakata.

Programmi kasutajate arv ei ole piiratud ja nii saab Alldevice kasutaja ilma lisakuludeta igale oma töötajale võimaldada programmi ligipääsu.

Võta ühendust

Avaleht

Programmi avaleht on jagatud neljaks osaks. Ülaservas paikneb nupuriba, kus saame valida erinevate tabelite ja funktsioonide vahel.

Vasakul on seadmete puu (struktuuri puu) kõikide seadmetega, mis on programmi sisestatud ja mille kohta soovime infot leida ja säilitada.

Ekraani suurimal alal kuvame aktuaalsed töökäsud. Läbi programmi on kasutusel ühtne värvikood. Punased - tööd, mis on õigeaegselt teostamata. Hallid - tööd, millega juba tegeletakse, aga mis vajavad lõpetamiseks rohkem aega. Oranžid - tänasele päevale määratud tööd. Mustad - lähipäevil (7 päeva) ees ootavad tööd.  Niiviisi suudame ühe pilguga hinnata, millises seisus oma töödega oleme. 

Lehe allosas kuvatakse eelhoiatused. Saame määrata, mitu päeva varem meile märku antakse, et mingi töökäsu raames peame tellima varuosi, kontrollima tööfrondi olemasolu, leppima kokku alltöövõtjatega jne.

 

Võta ühendust

Seadmete struktureerimine

Seadmeid saab jagada erinevatesse kaustadesse nende paiknemise järgi (meie nimetame neid asukohtadeks). Omale sobiva struktuuri loomine on sama lihtne kui arvuti dokumendikausta uute kaustade loomine.

Kui asukohad on loodud, saame sinna lisada seadmeid.

Lisatavate kaustade ja alamkaustade arv ei ole piiratud. Kasutaja võib luua täpselt sellise paigutuse, nagu talle meeldib. Programmi kasutajad ei pea muretsema oma tootmise laienemisel (või klientide lisandumisel) võimalike tarkvarakulude kasvu pärast. Me ei sea programmis piiranguid ega küsi kliendilt lisaraha nende piirangute laiendamiseks.

Võta ühendust

Seadmekaart

Seadet puudutav info on koondatud seadmekaardile. Selguse huvides on info jagatud mitmele sakile (tabs). Esimesel sakil on seadme põhiinfo ja teisel sakil andmefailid (joonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid, pildid jms). 

Infovälju saab kasutaja ise selliselt kujundada, et kuvataks ainult vajalik. Me peame oluliseks, et ekraanipinda ei risustataks liigsete (tühjade) lahtritega, mida ei kasutata.

Mõne klikiga leiab ka seadmega seotud varuosad või seadme hooldusajaloo (hoolduspäeviku).

 

Võta ühendust

Töökäsud

Kõik aktuaalsed töökäsud kuvatakse programmi avalehel ja need on pärast sisselogimist kohe silme ees. Kui töö saab tehtud, siis lihtsa töökäsu kinnitamine võtab aega vaid loetud sekundid. Programmi kasutajatelt ei nõuta suuri arvuti kasutamise oskusi. Kui kasutaja saab hakkama internetis uudiste lugemisega, siis saab ta hakkama ka töökäsu kinnitamisega.

Töökäske on kolme tüüpi:

  • Regulaarse hoolduse töökäsud, mis tekivad automaatselt vastavalt etteantud reeglitele (näiteks kord kuus).
  • Plaanilise hoolduse töökäsud on ühekordsetele plaanilistele töödele. Näiteks seadmetele, mida regulaarselt ei hooldata, aga aeg-ajalt või plaanilise seisaku hetkel otsustatakse need üle vaadata/hooldada.
  • Remondi töökäsk juhuks kui seade katki läheb. See võimaldab meil hiljem teha kokkuvõtteid ja näha, millised seadmed ja kui tihti meile „peavalu“ valmistavad.

Kõik õigeaegselt teostamata ja tänaseks päevaks plaanitud töökäsud saadab programm igal hommikul teostaja e-mailile. Jooksvalt käesolevaks päevaks lisatud töökäsud saadetakse välja koheselt.

Selleks, et midagi tegemata ei ununeks, saab töökäsule koostada nimekirja kõikidest teostamist vajavatest toimingutest. 

Võta ühendust

Kalendervaade

Kalendervaade on ideaalne tööriist planeeritavatest töödest visuaalse ülevaate saamiseks. Kasutades filtreid saame luua erinevaid väljavõtteid. Näiteks valitud töötaja tööplaan.

 

Võta ühendust

Seadmete nimekiri

Filtreid kasutades saab mõne klikiga koostada soovitud väljavõtte oma seadmetest. Näiteks ventilaatorid, elektrimootorid või mis iganes kasutaja enda poolt määratud tüüpi seadmed.

Filtreeritud nimekirja saab eksportida Excel'i tabelisse, teha seal muudatused ning seejärel tabelit importides uuendada seadmekaartidel olevaid andmed.

 

Võta ühendust

Erinevad raportid

Programmi kasutamisel kogunenud andmeid saab analüüsida ning saab teha ka kokkuvõtteid seadmete hoolduse ja remondi ajaloo kohta.

 

Võta ühendust

Mobiilseadmete-sõbralik

Alldevice põhiprogrammiga koos saab ilma lisatasuta ka mobiilseadmetele optimeeritud versiooni.

Mobiiliversiooni funktsionaalsus on mõeldud väljaspool kontorit töötamiseks. Sellest on kõik liigne eemaldatud, et ekraan oleks selge, arusaadav ja puuduksid mobiilis ebamugavad pikad menüüd.

Alldevice mobiiliverisoon võimaldab kiirelt ja mugavalt hankida programmist andmeid ning kinnitada või luua töökäske kasvõi seadme kõrval seistes.

Kasutades NFC silte, saate ühe "piiksuga" avada antud seadme kaardi, et vaadata seadme infot, kasutusjuhendid, jooniseid, kontrollida varuosade laoseisu või lihtsalt teha seadmest või probleemist pilt ning see  seadmekaardile üles laadida.

NFC siltide tugi võimaldab lisateenusena pakkuda ka klientide soovidele vastavaid spetsiifilisi erilahendusi.

Võta ühendust

Võta ühendust