Võimekas ja lihtne

Alldevice sisaldab hoolduste teostamiseks ja haldamiseks vajalikku funktsionaalsust, tarkvara on ülevaatlik ja intuitiivne kasutada.

Login 

Alldevice tarkvara on veebipõhine ja selle kasutamiseks on vaja ainult veebilehitsejat. Ei ole vahet, kas kasutate Mac'i, Windowsi või Linuxi arvutit. Te ei pea muretsema arvuti vahetusel andmete ülekandmise pärast. Kui teate tarkvara aadressi, peate vaid sisestama oma kasutajanime ning parooli ja saate tarkvara kasutama hakata.

 

Alldevice tarkvara kasutajate arv ei ole piiratud ja nii saab ilma lisakuludeta igale oma töötajale võimaldada ligipääsu tarkvarale.

Avaleht 

Alldevice avaleht on jagatud neljaks osaks. Ülemises servas paikneb nupuriba, kus saab valida erinevate tabelite ja funktsioonide vahel.

 

Vasakul on asukohtade ja seadmete puu (struktuuri puu) kõikide seadmetega, mis on programmi sisestatud ja mille kohta soovime infot leida ja säilitada.

 

Ekraani suurimal alal kuvame aktuaalsed töökäsud. Läbi programmi on kasutusel ühtne värvikood. Punased - tööd, mis on õigeaegselt teostamata. Hallid - tööd, millega juba tegeletakse, aga mis vajavad lõpetamiseks rohkem aega. Oranžid - tänasele päevale määratud tööd. Mustad - lähipäevil (vaikimisi 7 päeva) ees ootavad tööd.  Niiviisi suudame ühe pilguga hinnata, millises seisus oma töödega oleme.

 

Lehe allosas kuvatakse eelhoiatused. Saame määrata, mitu päeva varem meile märku antakse, et mingi töökäsu raames peame tellima varuosi, kontrollima tööfrondi olemasolu, leppima kokku alltöövõtjatega jne.

Seadmete struktureerimine

Seadmeid saab jagada erinevatesse kaustadesse nende paiknemise järgi (meie nimetame neid asukohtadeks). Omale sobiva struktuuri loomine on sama lihtne kui arvuti dokumendikausta uute kaustade loomine.

 

Kui asukohad on loodud, saame sinna lisada seadmeid.

 

Lisatavate kaustade ja alamkaustade arv ei ole piiratud. Kasutaja võib luua täpselt sellise paigutuse, nagu talle meeldib. Alldevice CMMS tarkvara kasutajad ei pea muretsema oma tootmise laienemisel (või klientide lisandumisel) võimalike tarkvarakulude kasvu pärast. Me ei sea tarkvaras piiranguid ega küsi kliendilt lisaraha, kui soovib luua uusi asukohti või sisestada täiendavate seadmete infot.

Seadmekaart 

Seadet puudutav info on koondatud seadmekaardile. Selguse huvides on info jagatud mitmele sakile (tabs). Esimesel sakil on seadme põhiinfo ja teisel sakil andmefailid (joonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid, pildid jms).

 

Infovälju saab kasutaja ise selliselt kujundada, et kuvataks ainult vajalik. Me peame oluliseks, et ekraanipinda ei risustataks liigsete (tühjade) lahtritega, mida ei kasutata.

 

Mõne klikiga leiab ka seadmega seotud varuosad või seadme hooldusajaloo (hoolduspäeviku).

Mõõtmised 

Generate tasks for collecting desired values (temperature, vibration, humidity, voltage, distance, lentgth, etc.). Collect and store all the values in the database and set preferred limits for alarms – whenever something is not right, Alldevice will tell you.

Töökäsud 

All relevant tasks are displayed on the software front page and will be visible after logging in to the Alldevice. When a job is done, the task can be confirmed in a matter of seconds. Using the software does not require wide knowledge about computers. If the user knows how to read news in the Internet, they can confirm a task as well.

 

There are three types of tasks:

  • Extraordinary tasks for cases when a device breaks down. This enables us to make conclusions later and see which devices and how often cause us „headaches“.
  • Regular service tasks, which are created automatically according to preset rules (e.g. once a month).
  • Single planned service tasks for one-time, planned works. For example for devices that are not maintained regularly, but can be supervised from time to time or during planned downtime.
  • Tasks that have not been completed on time and the ones set for today will be sent to the worker's email automatically. Same-day tasks that are added in the course of the day are sent out immediately.

 

To make sure nothing is forgotten, a list of all necessary actions can be added to the task.

Varuosad 

Saad hallata varuosi ning luua seosed varuosade ja seadmete vahel. Omad ülevaadet varuosade vajadusest ning nende saadavusest. 

Rikete ülevaade 

Kiire ülevaade kui palju on olnud valitud ajaperioodil ootamatuid erakorralisi töid (rikked, remondid jms). Milline on rikete esinemise vaheline minimaalne, maksimaalne ja keskmine päevade arv. Mitu päeva on möödunud viimasest rikkest, millised on olnud tüüpvead (rikke põhjused).

Raportid 

Create personalized reports of a variety of maintenance history: from work order reports to used man-hours to detailed maintenance logs. Define lists of devices based on type, manufacturer, location, etc. Alldevice is your electronical maintenance activity log. You can customize the reports and views in your own way.

Mobiilisõbralik 

Use it anywhere and anytime on any smart phone or tablet. Alldevice is easy to use on any screen size. You can carry it in your pocket and it is for you whereever and whenever when you need it. Use NFC tags to get the relevant information about any equipment on site and.

API liides integreerimiseks

Alldevice CMMS'i on vajadusel võimalik liidestada teiste tarvkvaradega või automaatika lahendustega. Näiteks seadme töötundide või töötsüklite edastamiseks Alldevice'i.