Võimekas ja lihtne

Alldevice sisaldab hoolduste teostamiseks ja haldamiseks vajalikku funktsionaalsust, tarkvara on ülevaatlik ja intuitiivne kasutada.

Login 

Alldevice tarkvara on veebipõhine ja selle kasutamiseks on vaja ainult veebilehitsejat. Ei ole vahet, kas kasutate Mac'i, Windowsi või Linuxi arvutit. Te ei pea muretsema arvuti vahetusel andmete ülekandmise pärast. Kui teate tarkvara aadressi, peate vaid sisestama oma kasutajanime ning parooli ja saate tarkvara kasutama hakata.

 

Avaleht 

Alldevice avaleht on jagatud neljaks osaks. Ülemises servas paikneb nupuriba, kus saab valida erinevate tabelite ja funktsioonide vahel.

 

Vasakul on asukohtade ja seadmete puu (struktuuri puu) kõikide seadmetega, mis on programmi sisestatud ja mille kohta soovime infot leida ja säilitada.

 

Ekraani suurimal alal kuvame aktuaalsed töökäsud. Läbi programmi on kasutusel ühtne värvikood. Punased - tööd, mis on õigeaegselt teostamata. Hallid - tööd, millega juba tegeletakse, aga mis vajavad lõpetamiseks rohkem aega. Oranžid - tänasele päevale määratud tööd. Mustad - lähipäevil (vaikimisi 7 päeva) ees ootavad tööd.  Niiviisi suudame ühe pilguga hinnata, millises seisus oma töödega oleme.

 

Lehe allosas kuvatakse eelhoiatused. Saame määrata, mitu päeva varem meile märku antakse, et mingi töökäsu raames peame tellima varuosi, kontrollima tööfrondi olemasolu, leppima kokku alltöövõtjatega jne.

Seadmete struktureerimine

Seadmeid saab jagada erinevatesse kaustadesse nende paiknemise järgi (meie nimetame neid asukohtadeks). Omale sobiva struktuuri loomine on sama lihtne kui arvuti dokumendikausta uute kaustade loomine.

 

Kui asukohad on loodud, saame sinna lisada seadmeid.

 

Lisatavate kaustade ja alamkaustade arv ei ole piiratud. Kasutaja võib luua täpselt sellise paigutuse, nagu talle meeldib. Alldevice CMMS tarkvara kasutajad ei pea muretsema oma tootmise laienemisel (või klientide lisandumisel) võimalike tarkvarakulude kasvu pärast. Me ei sea tarkvaras piiranguid ega küsi kliendilt lisaraha, kui soovib luua uusi asukohti või sisestada täiendavate seadmete infot.

Seadmekaart 

Seadet puudutav info on koondatud seadmekaardile. Selguse huvides on info jagatud mitmele sakile (tabs). Esimesel sakil on seadme põhiinfo ja teisel sakil andmefailid (joonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid, pildid jms).

 

Infovälju saab kasutaja ise selliselt kujundada, et kuvataks ainult vajalik. Me peame oluliseks, et ekraanipinda ei risustataks liigsete (tühjade) lahtritega, mida ei kasutata.

 

Mõne klikiga leiab ka seadmega seotud varuosad või seadme hooldusajaloo (hoolduspäeviku).

Mõõtmised 

Võimalus koguda mõõtmistulemuste väärtused (temperatuur, vibratsioon, niiskus, pinge, takistus, rõhk, jne). Seadista hoiatuste ja häirete piirväärtused. Kui sisestatud mõõteväärtus pole lubatud piirides, annab Alldevice sellest teada.

Töökäsud 

Kõik aktuaalsed tööd on kuvatud avalehel ning on koheselt nähtavad sisse logides. Kui töö saab tehtud, saab selle Alldevice tarkvaras kas arvutist või mobiilist kinnitada loetud sekundite jooksul. Tarkvara kasutamine ei nõua erilisi arvutikasutamise või nuti oskusi. Kui kasutaja saab hakkama internetist uudiste lugemisega, saab ta hakkama ka Alldevice kasutamisega.

 

Alldevice abil saad hallata kolme tüüpi töid:

  • Regulaarsed tööd - mis Alldevice genereerib automaatselt vastavalt etteantud reeglitele (näiteks korra kuus või iga 500 töötunni järel jne).
  • Erakorralised tööd - ootamatuteks olukordadeks kui midagi on purunenud ja vajab remonti. See võimaldab meil hiljem ka analüüsida erakorralisi töid ning leida kõige rohkem peavalu valmistavad seadmed.
  • Plaanilised tööd - ühekordsed plaanilised tööd. Kui märkate midagi mis vajaks tegemist, saate Alldevice tarkvarra sisestada töökäsu ning plaanida selle mingile kuupäevale. Kui aeg käes, antakse sellest märku. 

 

Selleks, et midagi ei unustataks, saab lisada vajalike tegevuste nimekirja töökäsule.

Varuosad 

Saad hallata varuosi ning luua seosed varuosade ja seadmete vahel. Omad ülevaadet varuosade vajadusest ning nende saadavusest. 

Rikete ülevaade 

Kiire ülevaade kui palju on olnud valitud ajaperioodil ootamatuid erakorralisi töid (rikked, remondid jms). Milline on rikete esinemise vaheline minimaalne, maksimaalne ja keskmine päevade arv. Mitu päeva on möödunud viimasest rikkest, millised on olnud tüüpvead (rikke põhjused).

Raportid 

Võimalus filtreerida ja analüüsida kogutud andmeid. Töökäsud, tööajad, rikked, seisakud, mõõtmised, varuosad jne.

Mobiilisõbralik 

Saad kasutada Alldevice CMMS tarkvara mobiilis või tahvelarvutis. Kasutades NFC silte saad kiirelt ja mugavalt tuvastada soovitud seadme info ning seotud aktiivsed töökäsud.

API liides integreerimiseks

Alldevice CMMS'i on vajadusel võimalik liidestada teiste tarvkvaradega või automaatika lahendustega. Näiteks seadme töötundide või töötsüklite edastamiseks Alldevice'i.