Alldevice programos funkcijos ir opcijos

  • Galimybė pasirinkti kalbą:  lietuvių, rusų, anglų, estų, suomių, kt.
  • Galimybė nustatyti neribotą vartotojų skaičių.
  • Patogus objektų struktūrizavimas medžio principu.
  • Galimybė pridėti neribotą kiekį prižiūrimų prietaisų.
  • Galimybė įkelti įvairius dokumentus į prietaiso kortelę.
  • Reguliariai priežiūrai darbų užsakymo lapai/formos gali būti sudaromos ir išsiunčiamos automatiškai.
  • Galimybė gauti automatinius pranešimus apie reikiamas užsakyti atsargines dalis arba paslaugas nustatytais intervalais.
  • Darbų sąrašas gali būti atvaizduojamas kalendoriuje.
  • Galimybė atlikti prižiūrimos įrangos gedimų analizę.
  • Galimybė sudaryti darbuotojų darbo valandų diagramą efektyvumo vertinimui.

Skaitykite daugiau ...