O nas

Jesteśmy aktywni i wspomagamy różne sektory przemysłu. Dostarczamy urządzenia i rozwiązania technologiczne. Nasi klienci sami wskazali nam potrzebę stworzenia narzędzia do skutecznego i efektywnego zarządzania informacją o pracach serwisowych ich urządzeń.

Historia

W listopadzie 2011 roku po wizycie u jednego z naszych klientów narodziła się koncepcja stworzenia narzędzia CMMS ( Computerized Maintenance Management System – Skomputeryzowany System do Zarządzania Konserwacjami). Uniwersalnego i łatwego w implementacji.

2011 Powstaje koncepcja systemu Alldevice oparta na rzeczywistych potrzebach naszych klientów.

2012 Rozpoczęto prace pragramistyczne.

2013 Podpisano pierwszą umowę.

2014 Powstaje firma Alldevice Ltd.

2014 Powstają biura regionalne Łotwie, Litwie i na Białorusi.

2015 Powstaje biuro regionalne w Polsce

Rozwój

Zawsze, kiedy rozwijamy System, zadajemy sobie pytania:

  • Czy naprawdę potrzebujemy tej nowej funkcji?
  • Co możemy uprościć?
  • Czy wyświetlane informacje są przejrzyste?

Liczba użytkowników systemu i urządzeń w bazie danych jest nieograniczona.

Użytkownicy mają szybki dostęp do informacji na temat stanu prac serwisowych (przeszłych,  bieżących i przyszłych) oraz stanu części zamiennych.

Rozwijając system zawsze kierujemy się sugestiami naszych klientów i partnerów.

Otwartość

Zawsze jesteśmy dostępni dla naszych klientów. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z nimi.