1. Czy można modyfikować słownik używany przez system?
  2. Czy można wysyłać zlecenia serwisowe pocztą elektroniczną?
  3. Czy wszyscy użytkownicy mogą modyfikować (usuwać) urządzenia?
  4. Czy liczba użytkowników jest ograniczona?
  5. Czy liczba obiektów jest ograniczona?
  6. Czy liczba urządzeń jest ograniczona?
  7. Jakiego rodzaju urządzeniami mogę zarządzać w Alldevice?
  8. Ile czasu zajmuje szkolenie użytkowników?
1. Czy dane (tekst) wprowadzone przez użytkownika mogą być przetłumaczone?

Czy po wybraniu języka, tylko komunikaty systemowe  (menu, nagłówki, komendy, itp.) będą w wybranym języku?

Tekst wprowadzony przez użytkownika pozostanie bez zmian.

2. Czy mogę wysyłać zlecenia serwisowe pocztą elektroniczną?

Tak . System automatycznie wysyła pocztę do zdefiniowanych wykonawców zleceń.

3. Czy wszyscy użytkownicy mogą modyfikować (usuwać) urządzenia?

Każdy użytkownik ma zdefiniowane uprawnienia poprzez grupę do której należy.

Grupy ze zdefiniowanymi uprawnieniami należy utworzyć na samym początku eksploatowania systemu.

Nie ma ograniczeń na liczbę grup, ani na liczbę użytkowników.

4. Czy liczba użytkowników jest ograniczona?

Nie. Nie ma limitu na liczbę użytkowników

5. Czy liczba obiektów jest ograniczona?

Nie. System nie ogranicza liczby obiektów, podobiektów czy urządzeń.

6. Czy liczba urządzeń jest ograniczona?

Nie.

7. Jakiego rodzaju urządzeniami mogę zarządzać w Alldevice?

W systemie można zarządzać wszystkimi urządzeniami, które wymagają opieki serwisowej (przeglądów, konserwacji).

System sam przypomina o rutynowych przeglądach i konserwacjach.

8. Ile czasu zajmuje szkolenie użytkowników?

Szkolenie dla podstawowych użytkowników zajmuje 30-45 minut. Dla administratorów ok. 1 - 1,5 godziny.