Funkcje i opcje Alldevice

 • Wybór języka: polski, angielski, rosyjski, fiński, estoński, litewski, łotewski
 • Definicja uprawnień użytkowników i grup
 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • Struktura drzewa dla lokalizacji
 • Nieograniczona liczba lokalizacji
 • Nieograniczona liczba urządzeń
 • Szybkie przeszukiwanie
 • Możliwość reorganizacji urządzeń i lokalizacji metodą „przeciągnij i upuść”
 • Możliwość kopiowania urządzeń i obiektów
 • Przyporządkowywanie plików do urządzeń (rysunki, instrukcje, itp.)
 • Karta urządzenia zwiera wszystkie niezbędne dane: dane techniczne, pliki, wykonane prace serwisowe, oczekujące zlecenia serwisowe i wiele innych
 • Automatyczne generowanie zleceń na przeglądy serwisowe
 • Automatyczne powiadamianie o zamówieniach na części zamienne
 • Możliwość wystawiania zleceń na prace naprawcze
 • Możliwość harmonogramowania  prac konserwacyjnych
 • Lista bieżących, przyszłych i przeterminowanych zleceń serwisowych
 • Raporty z wykonanych prac
 • Wysyłanie zleceń pocztą elektroniczną
 • Wydruki i eksport do Excela 
 • Kalendarz zleceń serwisowych
 • Analiza uszkodzeń/awarii
 • Fault analysis (Pareto principle)
 • Analiza roboczogodzin przeznaczonych na prace serwisowe