1. Vai lietotāja ievadītais teksts tiks iztulkots?
  2. Vai es varu nosūtīt darba norīkojumus uz e-pastu?
  3. Vai visi lietotāji var dzēst objektus un ierīces?
  4. Vai lietotāju skaits tiek ierobežots?
  5. Vai objektu skaits ir ierobežots?
  6. Vai Ierīču skaits ir ierobežots?
  7. Kādas iekārtas var administrēt ar ALLDEVICE programmatūru?
  8. Cik daudz laika aizņem personāla apmācība?
1. Vai lietotāja ievadītais teksts tiks iztulkots?

Izvēloties vēlamo valodu, tikai sistēmas teksti tiek parādīti izvēlētajā valodā - izvēlnes, galvenes, komandas utt., lietotāja ievadītie teksti paliks valodā kādā tie tika ievadīti.

2. Vai es varu nosūtīt darba norīkojumus uz e-pastu?

Jā, All Device programmatūra nosūta e-pastu reizi 24 stundās ar nepadarītajiem un pašreizējiem dienas darbu norīkojumiem iepriekš noteiktiem lietotājiem

3. Vai visi lietotāji var dzēst objektus un ierīces?

Katram lietotājam būs specifiskas lietotāja tiesības balstoties uz iepriekš definētu lietotāju grupu, kurai tas pieder.

Pirmajā programmas lietošanas uzsākšanas laikā nepieciešams definēt lietotāju grupas un jānorāda piekļuves tiesības katrai no grupām.

Neierobežotības politika tiek piemērota arī lietotāju grupu skaitam - jūs varat izveidot tik daudz lietotāju grupu cik jūs vēlaties.

4. Vai lietotāju skaits tiek ierobežots?

Programmatūrai nav ierobežojumu lietotāju vai lietotāju grupu skaitam. Jūs varat izveidot tik daudz lietotāju, cik jums ir nepieciešams.

Arī objektu un ierīču skaitam nav limita.

5. Vai objektu skaits ir ierobežots?

Programmatūrā objektu un ierīču skaits ir neierobežots.

Jūs varat tos izveidot tik cik nepieciešams un pat vairāk.

6. Vai Ierīču skaits ir ierobežots?

Ierīču skaitam nav ierobežojuma.

7. Kādas iekārtas var administrēt ar ALLDEVICE programmatūru?

Ar ALLDEVICE palīdzību jūs variet administrēt jebkādas iekārtas, kurām ir nepieciešama regulāra uzmanība vai kuru informāciju un vēstures datus jūs vēlaties saglabāt.

Alldevice var izmantot, lai atgādinātu regulārus uzdevumus un apstrādāt vai uzglabāt informāciju, kas saistīta ar šiem uzdevumiem (piemēram, ugunsdzēsības inspekcijas vai tehniskās apskates un protokoli par tām).

8. Cik daudz laika aizņem personāla apmācība?

Pamata lietotājiem līdz 30 minūtēm. Augstāka līmeņa lietotājiem (administratoriem) līdz četrām stundām.