Alldevice 2.0

Pidevas arengus

 

Alldevice CMMS tarkvara versiooni 2.0 arendamine

 

Alldevice tarkvara on olnud pidevas arengus alates aastast 2012. Tänaseks oleme jõudnud punkti, kus edasiseks arenguks on vaja kogu tarkvara kood täielikult ringi kirjutada ning kaasajastada.

Projekti Alldevice 2.0 eesmärgiks on tarkvarale oluliste funktsioonide lisamine ning kvaliteedi tõstmine. Koodi täielik uuendamine aitab paremini tagada tarkvara tõrkekindluse ning ka turvalisuse. Lisaks hõlbustab uus arhitektuur paindlikumat ja tõhusamat arendustegevust, läbi mille suudame tulevikus tarkvara kasutajate soovidele ja nõudmistele kiiremini reageerida, mis tõstab meie konkurentsivõimet välisturgudel.

Loodame esimesed kliendid juba kevadel uuele Alldevice 2.0 versioonile üle viia.

Alldevice tarkvara koodiuuendusega seotud tegevusi toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti „Tootearenduse toetus 2020“ raames summas 60 637,50 eurot.

 

 

 Võta ühendust