Alldevice hooldustarkvara funktsioonid ja võimalused

 • Võimalus luua piiramatul hulgal kasutajaid
 • Keele valik (eesti, inglise, läti, leedu, poola, soome, vene, ...)
 • Seadmete ja varuosade import Excelist
 • Seadmete nimekirja väljatrükk või eksport Excelisse koos filtreerimise võimalustega (tootja, staatuse, seadmegrupi või objekti lõikes)
 • Seadmete, masinate, objektide struktureerimine kataloogipuu põhimõttel
 • Võimalus lisada piiramatul hulgal seadmeid, objekte ja alamobjekte
 • Seadme kiirotsing objektide loendist (objektide puust)
 • Failide lisamine seadme kaardile (joonised, kasutusjuhendid, hooldusraportid jne).
 • Kogu seadme info leitav seadmekaardilt (tehnilised andmed, failid, lisainfo, töökäsud, hooldusraportid, varuosad jms)
 • Automaatne töökäskude genereerimine regulaarsetele hooldustele
 • Automaatsed eelhoiatused ennetava hoolduse välbaga seotud toimingutele varuosade või teenuste tellimiseks
 • Seadme remondi töökäsu ja info lisamise võimalus 
 • Plaanilise hoolduse (mitteregulaarse) lisamise võimalus
 • Töökäskude nimekiri (kõik töökäsud)
 • Raport teostatud töökäskudest. Filtreeritav objekti, seadme, töötaja või ajalise perioodi alusel.
 • Võimalus saata ennetava hoolduse ja remondi töökäsud meilile
 • Töökäskude kalendervaade
 • Rikete analüüs
 • Töötunni tabel eeldatavate töömahtude hindamiseks
 • Varuosade haldus